Hồ sơ doanh nghiệp

104

năm tin tưởng

từ khách hàng của chúng tôi trong:

  1. Công nghệ tiên tiến cho thiết bị tối ưu
  2. Công bằng xã hội để bảo vệ môi trường toàn cầu
  3. Xây dựng lòng tin của khách hàng
  4. Sự hài lòng của khách hàng
  5. Dịch vụ chất lượng
  6. Đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi

TẦM NHÌN
Trở thành một doanh nghiệp định hướng giá trị trong các lĩnh vực công nghiệp

 

SỨ MỆNH
Để tạo thuận lợi cho khách hàng trong các lĩnh vực công nghiệp thông qua việc cung cấp sản phẩm chất lượng

CỘT MỐC

1916

Tsubakimoto Shoten được thành lập tại Osaka với tư cách là nhà sản xuất dây chuyền

1943

Đổi tên thành Tsubakimoto Kogyo Co Ltd

1962

Được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Osaka

1963

Được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo

1992

Tsubaco Singapore được thành lập

1996

Tsubaco (KTE) Thái Lan thành lập

1999

Tsubaco Hàn Quốc thành lập

2002

Tsubaco Hong Kong thành lập

2006

Shanghai Tsubaco Co. Ltd thành lập

2010

PT Tsubaco Indonesia thành lập

2011

Thành lập đại diện Tsubaco Việt Nam