Mạng lưới kinh doanh

Tsubaco Office
Himalaya
SLS
Khác

Chi nhánh Nhật Bản

Tây Nhật Bản
1. Nagoya
2. Shizuoka
3. Hamamatsu
4. Yokkaichi
5. Hokuriku
6. Keiji
7. Kobe
8. Okayama
9. Shikoku
10. Hiroshima
11. Kyushu
Đông Nhật Bản
1. Yokohama
2. Sapporo
3. Sendai
4. Utsunomiya
5. Ibaraki
6. Kashima
7. Chiba
8. Kashiwa
9. Nishikanto
10. Hachioji

Chúng tôi đang áp dụng khái niệm Quản lý xây dựng hệ thống (T-CM) của Tsubaco. Phương pháp đã giành được đánh giá cao trên toàn thế giới.

07

VĂN PHÒNG TSUBACO

Japan
Singapore
Thailand
Indonesia
South Korea
Shanghai
Hong Kong
Ho Chi Minh, Vietnam Rep. Office

46

NHÀ PHÂN PHỐI

Himalaya
SLS
Khác

Với các mạng lưới kinh doanh này, chúng tôi có thể tiếp cận với nhiều nhà cung cấp khác nhau để quản lý chi phí và giao hàng nhanh chóng, đặc biệt là giảm thời gian vận chuyển.